Audits - utvikling

Jemco Executive benytter ekstern sammarbeidspartner ved Kompetansekartlegging, Audits, Organisasjons- og lederutvikling. Human Content har utviklet en helhetlig løsning med egne verktøy og metoder basert på den samlede kunnskap i det internasjonale arbeidspsykologiske fagfelt. Løsningen gir det beste grunnlag for en helhetlig forståelse av organisasjonens behov, menneskers personlige egenskaper og for å jobbe systematisk bedre med rekruttering, ledelse, organisasjonsdesign og mer. Vi ønsker å bidra til at våre kunder øker sannsynligheten for å nå sine mål.

Strategisk rekruttering: Når du trenger å vite hvilke ansettelsesbehov som i størst grad bidrar til at organisasjonen når sine mål, og vil kartlegge dette før en tilpasset rekruttering.

Organisasjonskartlegging: Når du trenger å vite hvor godt organisasjonen er rigget for å nå sine mål, og prioritere de viktigste tiltak som øker sannsynligheten for å lykkes.

Ledelse: Når du trenger å forsikre deg om at du har ledere som lykkes, og at de har tydelige forventninger. Vi skiller på ulike ledelsesansvar, anbefaler hvordan ansvar og oppgaver plasseres hos hvilke ledere for å møte organisasjonens behov, og sikrer lederes suksess.

Grupper: Når du trenger trygghet for at grupper lykkes, fra operative arbeidsgrupper til øverste ledergrupper og styret. Vi tydeliggjør forventningen til gruppen og hvert individ, løser opp i konflikter, stimulerer til bedre fordeling av ansvar og oppgaver, og styrker samspill i og utenfor gruppen.

Oscars gate 81
N-0256 Oslo
+47 909 52 517
org.nr. 911 754 851


Jemco Executive behandler og ivareta personvernet for den enkelte ved behandling av personopplysninger i tråd med gjeldende personvernrett.
Etiske retningslinjer | Personvern | Logg inn