Etiske retningslinjer

Jemco Executive Guide ved å følge følgende etiske prinsipper, som gjenspeiler grunnleggende verdier av det beholdte ledende konsulentfirmaet. Jemco Executive vil utdanne alle ansatte og underleverandører om anvendelsen av disse prinsippene.

Jemco Executive vil:

Profesjonalitet
Utføre sine aktiviteter på en måte som gjenspeiler yrket på en gunstig måte

Integritet
Gjennomføre sine forretningsaktiviteter med integritet og unngå atferd som er villedende eller misvisende

Kompetanse
Utføre alle rådgivningsoppgaver kompetent, og med en passende grad av kunnskap, grundighet og hurtighet

Objektivitet
Utøve objektiv og upartisk vurdering i hvert konsultasjonsoppdrag, med behørig hensyntagen til alle relevante fakta

Nøyaktighet
Forsøke å være nøyaktig i all kommunikasjon med relevante parter i oppdraget, og oppfordre dem til å utveksle relevant og nøyaktig informasjon

Interessekonflikter
Unngå, eller løse med gjennomsiktighet og juridiske avtaler interessekonflikter

Konfidensialitet
Respektere konfidensiell informasjon som er betrodd dem av relevante parter i oppdraget

Lojalitet
Betjene sine kunder lojalt og beskytte klientinteresser når de utfører oppdrag

Offentlig interesse
Utføre sine aktiviteter med respekt for allmennhetens interesse

Oscars gate 81
N-0256 Oslo
+47 22 55 16 80
org.nr. 911 754 851


Jemco Executive behandler og ivareta personvernet for den enkelte ved behandling av personopplysninger i tråd med gjeldende personvernrett.
Etiske retningslinjer | Personvern | Logg inn

Glasford International