Skip to main content

Transport

Jemco Executive har et godt nettverk innen shipping, jernbane og luftfart. Marine oppdrag har vært for norske internasjonale operatører innen oljeservice og nøkkelstillinger innenfor tradisjonell frakt. Også leverandører og tilknyttede selskaper er en del av denne bransjen og har hatt glede av våre tjenester. Posisjoner på ledernivå og spesialister har blitt løst vellykket innen den angitte tidsrammen. Innen jernbane og luftfart jobber vi for noen få ledende selskap i bransjen. Ta gjerne kontakt med oss for å få ytterligere informasjon om våre resultater.