Transport

Jemco Executive har et godt nettverk innen shipping, jernbane og luftfart. Marine oppdrag har vært for norske internasjonale operatører innen oljeservice og nøkkelstillinger innenfor tradisjonell frakt. Også leverandører og tilknyttede selskaper er en del av denne bransjen og har hatt glede av våre tjenester. Posisjoner på ledernivå og spesialister har blitt løst vellykket innen den angitte tidsrammen. Innen jernbane og luftfart jobber vi for noen få ledende selskap i bransjen. Ta gjerne kontakt med oss for å få ytterligere informasjon om våre resultater.

Oscars gate 81
N-0256 Oslo
+47 909 52 517
org.nr. 911 754 851


Jemco Executive behandler og ivareta personvernet for den enkelte ved behandling av personopplysninger i tråd med gjeldende personvernrett.
Etiske retningslinjer | Personvern | Logg inn