Med engasjement løser vi ditt rekrutteringsbehov

Vi tar ansvar for våre mandat ved å sikre et vellykket resultat med et erfarent, motivert og hardt arbeidende team. Våre kunder vil verifisere at Jemco Executive har god evne med dokumenterte resultater for å identifisere den rette kandidaten. Vi er alle erfarne partnere med et oppdatert nettverk og kunnskap om kandidaters interesse og bevegelse i markedet. Selvfølgelig kjenner vi ikke alle kandidater og vil gjøre en full markedsundersøkelse for å sikre at våre kunder får den beste kandidaten som er tilgjengelig. Vi jobber med vårt nettverk og søker råd fra høyt ansette fagpersoner innen den aktuelle bransjen. Vi vil kun presentere relevante og motiverte kandidater for den aktuelle stillingen, med mål om å gi våre kunder et valg blant de beste.

Våre oppgaver er aldri enkle, og vi har utviklet kompetanse for å løse kundens etterspørsel innenfor den angitte tidsrammen. Vår erfaring, metoder og nettverk sammen med oppdaterte verktøy for rekruttering gir oss en unik evne til å identifisere, velge og introdusere den rette kandidaten til jobben. Vi løser kunders behov for rett kompetanse og personlighet for å imøtekomme selskapets mål og strategier. Jemco Ececutive har bred erfaring ut over Executive Search, og er godt kjent for å finne spesialisten som "ikke finnes". Vi vil alltid gi god oppfølging til alle involverte parter med relevant oppdatering og ivareta deres konfidensialitets interesse.

Bransjegrafen viser løste oppdrag i perioden mellom 2011 til 2021.

Stillinger løst i samme periode som bransje grafen inkluderer: C-level, Vise President, HR, Juridisk, Salg, Markedsføring, Finans, Prosjektledelse, Ingeniører, Innkjøp. IT, FoU og administrasjon.
Oscars gate 81
N-0256 Oslo
+47 909 52 517
org.nr. 911 754 851


Jemco Executive behandler og ivareta personvernet for den enkelte ved behandling av personopplysninger i tråd med gjeldende personvernrett.
Etiske retningslinjer | Personvern | Logg inn