Express Search

Når det ikke er noe tid å miste. Vi vil raskt identifisere og presentere relevante kandidater for oppdragsgivers egen evaluering eller kontakte kandidater på oppdragsgivers vegne. Vi tilbyr en diskrét tilnærming og vil avdekke interesse og forsikre at kun relevante og interesserte kandidater er inkludert i prosessen. All tilnærming ligner på Executive Search-modellen. Forventet tidsramme er 4 uker.

Oscars gate 81
N-0256 Oslo
+47 909 52 517
org.nr. 911 754 851


Jemco Executive behandler og ivareta personvernet for den enkelte ved behandling av personopplysninger i tråd med gjeldende personvernrett.
Etiske retningslinjer | Personvern | Logg inn