Skip to main content

Express Search

Når det ikke er noe tid å miste. Vi vil raskt identifisere og presentere relevante kandidater for oppdragsgivers egen evaluering eller kontakte kandidater på oppdragsgivers vegne. Vi tilbyr en diskrét tilnærming og vil avdekke interesse og forsikre at kun relevante og interesserte kandidater er inkludert i prosessen. All tilnærming ligner på Executive Search-modellen. Forventet tidsramme er 4 uker.