Search

Søk etter mellomledere, spesialister eller andre nøkkelstillinger. Når det er viktig å identifisere oppdatert relevant kunnskap og erfaring i kombinasjon med å dokumenterte resultater og personlighet  som passer det etablerte miljø. Denne tjenesten tilbys på samme vilkår som Executive Search og om ønskelig i kombinasjon med annonser. Vi vil skanne markedet og introdusere potensielle kandidater etterhvert som de blir gjort kjent for oss. Vi vil bistå oppdragsgiver og følge alle relevante kandidater gjennom hele prosessen. Forventet tidsramme er minimum 6 uker avhengig av avtalt tidsplan.

Oscars gate 81
N-0256 Oslo
+47 909 52 517
org.nr. 911 754 851


Jemco Executive behandler og ivareta personvernet for den enkelte ved behandling av personopplysninger i tråd med gjeldende personvernrett.
Etiske retningslinjer | Personvern | Logg inn